Stand van zakenStand van zaken

Stand van zaken

De wijziging van de Bestemming van het Fort naar gemengde doeleinden is in mei 2017 onherroepelijk geworden. Sindsdien staan de verdere invulling en realisatie van de plannen centraal.

Momenteel werken we onder meer aan de onderstaande punten:

 • Gedeeltelijke voorzetting van het tijdelijk beheer (verhuur aan bedrijven en jongeren/studenten).
 • Er is een gronddepot aangelegd ten behoeve van de toekomstige (geluids)wal.
 • Inmiddels zijn 4 gebouwen volledig verduurzaamd (energielabel A) en hebben lange termijn huurders zich daar gehuisvest.
 • Definitieve uitwerking en invulling van de onderdelen recreatie, wonen, bedrijven, educatie et cetera met zowel bestaande als nieuwe huurders.
 • Verkoop fase afgerond.
 • Start verbouwing eerste 14 appartementen aan het Isabellaplein. 
 • Verkoop Fase 2 in afronding. 
 • In het najaar van 2020 zal de inschrijving voor de huurappartementen starten.
 • Verbouwing gebouw 5 (oude theaterzaal) tot kantoorunits met energielabel A afgerond.
 • Definitief ontwerpen van ‘een nieuwe tijdlaag’ aan de spoorzijde middels een ruimtelijke structuur met een (geluids)wal, ontsluiting, nieuwe bebouwing (inclusief een landmark) en groen- en waterelementen.
 • In de loop van 2020 wordt Fort Isabella voorzien van nieuwe straatnamen en huisnummers. 
 • Onderzoeken zijn gestart om de bestaande infrastructuur (riool, glasvezel, warmwater-, electra- en waterleidingen) te moderniseren en aan te passen/vernieuwen op basis van de toekomstige behoeftes en functies.
 • Realisatie van het herstel van de natuurontwikkeling en het Rijksmonument buitengebied volgens het Bestemmingsplan, in samenwerking met Gemeente Vught, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en gemeente ’s-Hertogenbosch.
 • Realisatie van een brug over het Drongelens Kanaal in samenwerking met Gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord
Straatnamen en huisnummers.png