Stand van zakenStand van zaken

Stand van zaken

De wijziging van de Bestemming van het Fort naar gemengde doeleinden is in mei 2017 onherroepelijk geworden. Sindsdien staan de verdere invulling en realisatie van de plannen centraal.

Momenteel werken we onder meer aan de onderstaande punten:

  • Gedeeltelijke voorzetting van het tijdelijk beheer (verhuur aan bedrijven en jongeren/studenten).
  • Er is een gronddepot aangelegd ten behoeve van de toekomstige (geluids)wal.
  • Inmiddels zijn 4 gebouwen volledig verduurzaamd (energielabel A) en hebben lange termijn huurders zich daar gehuisvest.
  • Definitieve uitwerking en invulling van de onderdelen recreatie, wonen, bedrijven, educatie et cetera met zowel bestaande als nieuwe huurders.
  • Start verkoop van de eerste 14 appartementen na de zomer 2019. De verwachting is dat ca. 40 appartementen verkocht zullen worden.
  • In 2020 zal de inschrijving voor de huurappartementen starten.
  • Verbouwing gebouw 5 (oude theaterzaal) tot kantoorunits vanaf 139 m2, waarbij de industriële uitstraling behouden wordt en geaccentueerd. Het pand wordt verbouwd tot energielabel A. Er zijn nog 4 units te huur. Oplevering Q1, 2020.
  • Definitief ontwerpen van ‘een nieuwe tijdlaag’ aan de spoorzijde middels een ruimtelijke structuur met een (geluids)wal, ontsluiting, nieuwe bebouwing (inclusief een landmark) en groen- en waterelementen.
  • Onderzoeken zijn gestart om de bestaande infrastrustuur (riool, glasvezel, warmwater-, electra- en waterleidingen) te moderniseren en aan te passen/vernieuwen op basis van de toekomstige behoeftes en functies.
  • Realisatie van het herstel van de natuurontwikkeling en het Rijksmonument buitengebied volgens het Bestemmingsplan, in samenwerking met Gemeente Vught, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Realisatie van een brug over het Drongelens Kanaal in samenwerking met Gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord