Service organisatie Anna

Je eigen gang gaan is een groot goed op Fort Isabella. En samen leven en samen doen zijn dat ook. 'Anna’ is onze service-organisatie. In levende lijve én digitaal. Zij schenkt aandacht en zorgt voor mooie kruisbestuivingen.

De kracht van de combinatie maakt de samenleving op Fort Isabella uniek. Anna wordt de spil van de interactie en faciliteert het sociale contact en de wederkerigheid. Zij is de supergastvrouw van ’t Fort, die zorgt dat mensen elkaar vinden, de weg vinden en dat ze dingen geregeld en georganiseerd krijgen. Zij beheert het contact met verschillende dienstverleners en faciliteert de communicatie. Isabellisten worden actief betrokken bij wat er gebeurt: bij de zorg voor elkaar, het organiseren van een kookclub, de vrijdagmiddagborrel, samen sporten of een specifieke workshop in het cultuurhuis. Studenten doen computerklussen voor ouderen, ondernemers begeleiden afstudeerders. Vraag en aanbod vinden elkaar, vanzelf of ze worden daarbij geholpen door ‘Anna’; zij faciliteert de kruisbestuiving. De beleving is alsof het vanzelf gaat. We creëren ‘toevallige ontmoetingen’. 

Anna vindt haar vorm in levende lijve én digitaal. Middels een speciale app kunnen vraag, aanbod, services en diensten geregeld en afgestemd worden. Denk hierbij aan het parkmanagement, de rol van de huismeester, het onderhoud van het terrein, het regelen van de strijkservice of het gebruik van de elektrische deelauto.

Bekijk hier de video: Het ontstaan van Anna, de serviceorganisatie op Fort Isabella

anna-tijdlijn.jpg