Serviceorganisatie Anna

Je eigen gang gaan is een groot goed op Fort Isabella. En samen leven en samen doen, zijn dat ook. 'Anna’ is onze service-organisatie. In levenden lijve én digitaal. Zij schenkt aandacht en zorgt voor mooie kruisbestuivingen.

De kracht van de combinatie maakt de samenleving op Fort Isabella uniek. 'Anna' is de spil van de interactie en faciliteert het sociale contact en de wederkerigheid. Zij is de supergastvrouw van ’t Fort, die zorgt dat mensen verbonden raken, de weg vinden en dat ze dingen geregeld en georganiseerd krijgen. Zij beheert het contact met verschillende dienstverleners en faciliteert de communicatie. Isabellisten worden actief betrokken bij wat er gebeurt: bij de zorg voor elkaar, het organiseren van een kookclub, de vrijdagmiddagborrel, samen sporten of een specifieke workshop. Studenten doen computerklussen voor ouderen, ondernemers begeleiden afstudeerders. Vraag en aanbod vinden elkaar. Vanzelf of ze worden daarbij geholpen door Anna, maar je beleeft het altijd alsof het vanzelf gaat. We creëren ‘toevallige ontmoetingen’. 

'Anna' is in ontwikkeling. Zo hopen we straks dat ze ook digitaal haar vorm krijgt, met een speciale app waarin vraag, aanbod, services en diensten geregeld en afgestemd worden. Denk hierbij aan het parkmanagement, de rol van de huismeester, het onderhoud van het terrein, het regelen van de strijkservice of het gebruik van de elektrische deelauto.

Bekijk hier de video: Het ontstaan van Anna, de serviceorganisatie op Fort Isabella