Toen

1614-1618
Ontstaan Fort Isabella

Ontstaan Fort Isabella

Fort Isabella is tijdens het twaalfjarig bestand tussen 1614 en 1618 gebouwd door de Bosschenaren als vestingwerk ten behoeve van de verdediging van de stad. De naam van het fort is afkomstig van aartshertogin Isabella (1566-1633), hertogin van Brabant en dochter van de Spaanse koning Fillips ll. Fort Isabella is gebouwd als een regelmatig vijfhoekige schans, met vijf bastions. Samen met Fort Sint-Anthonie moest dit fort de zuidkant van 's-Hertogenbosch beschermen.

Lees meer

1629
Beleg van 's-Hertogenbosch

Beleg van 's-Hertogenbosch

In 1629 werd het fort bij het Beleg van 's-Hertogenbosch veroverd door Frederik Hendrik. Tot 1914 heeft het fort dienst gedaan als verdedigingswerk van de stad en is daarna omgebouwd tot kazerne.

Lees meer

17e eeuw
Zuiderwaterlinie

Zuiderwaterlinie

In Brabant is in de 17de eeuw een stelsel van aaneengesloten waterlinies met forten en schansen gebouwd. De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste, meest benutte waterlinie van Nederland. Wanneer de vijand te dichtbij kwam, werd met een ingenieus stelsel van dijken en sluizen het land tussen deze versterkte steden in tijden van oorlog onder water gezet (inundatie). Een verdedigingswerk mét en tegen het water. Uniek in de wereld! De Zuiderwaterlinie was onderverdeeld in een serie kleinere linies, die nauw op elkaar afgestemd waren. Fort Isabella was een van de vestingwerken ter verdediging van de stad ‘s-Hertogenbosch. Een belangrijke functie van het fort was de inkwartiering van een deel van het garnizoen. In en om ‘s-Hertogenbosch waren in deze tijden vele militairen gelegerd.
Door de komst van het vliegtuig, begin 20ste eeuw na de Eerste Wereldoorlog, bood het water geen obstakel meer en verloor de Zuiderwaterlinie een belangrijk deel van haar functie. In 1952 werd de Zuiderwaterlinie definitief opgeheven als militaire verdedigingslinie. Momenteel wordt gewerkt aan een breed ontwikkelingsprogramma om de linie grote bekendheid te geven. Middels culturele en sportieve activiteiten wordt de ‘linie van verdediging’ een ‘linie van verbinding’. Staatsbosbeheer

Lees meer

1918
Fort Isabella Kazerne

Fort Isabella Kazerne

Het fort is verdwenen, wat rest is een uit de 17e eeuw stammend poortgebouwtje (de Puist).  Nadat in een periode van vier voorafgaande jaren het oude Fort Isabella (1617) grotendeels was gesloopt en het nieuwe kazernecomplex was verrezen, openden de poorten van de gloednieuwe Isabellakazerne in 1918 voor de nieuwe bewoners; het 17e Regiment Infanterie. In 1924 werd het inmiddels fors gegroeide Bataljon omgevormd tot Hét Regiment Wielrijders. Deze eenheid is tot mei 1940 gelegerd geweest op de Isabellakazerne.

Lees meer

1940-1945

Tweede Wereld Oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kazerne gebruikt door het SS Wachtbataillon Nordwest dat bewakingsdiensten uitvoerde in de verspreid liggende gevangenkampen in Vught, Haaren en Sint-Michielgestel. Na de bevrijding herbergde de kazerne afwisselend onderdelen van de Schotse Highland divisie, de Prinses Irenebrigade, het Regiment Stoottroepen en het 2e Regiment Luchtdoelartillerie.

Lees meer

1953
Opleidingskazerne

Opleidingskazerne

Vanaf 1953 begon het kenmerk van de Isabellakazerne steeds meer een opleidingskazerne voor verschillende legeronderdelen te worden, dit bleef zo tot de sluiting in 1993, toen het militaire gebruik definitief tot het verleden ging behoren.

Lees meer

1993

Asielzoekerscentrum

Het complex werd door Defensie overgedragen aan het COA waarbij een asielzoekerscentrum werd ingericht tot 2007. De eerste helft van de jaren '90 van de 20e eeuw werden op het terrein vluchtelingen opgevangen. Daarna heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een akkoord bereikt met de gemeente Vught om er een asielzoekerscentrum te vestigen. Van mei tot en met augustus 2004 was er een campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) gehuisvest. Daarna is er tot 2007 een deportatiecentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen gehuisvest.

Lees meer

2007
Tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur

Vanaf 2007 beraadt de Gemeente Vught zich op een nieuwe bestemming voor het Fort. Vanaf dat moment is Fort Isabella in tijdelijk beheer bij VPS voor gebruik door diverse bedrijven en als woonplek voor studenten.

Lees meer

2012

Burgerinitiatief Fort Isabella

Historische- en natuurwaarden van Fort Isabella en omgeving zijn in beeld gebracht en randvoorwaarden zijn benoemd waarbinnen toekomstige ontwikkelingen belangrijke meerwaarden kunnen creëren.

Lees meer

Nu

2014

Ontwikkeling toekomstvisie

Het College van B&W geeft de Isabella Groep opdracht hun toekomstvisie op Fort Isabella uit te werken. Kern van die visie: kwalitatief hoogwaardige zorg voor diverse doelgroepen, gecombineerd met wonen, horeca, toerisme, recreatie en bedrijvigheid, en met aandacht voor de ecologische en cultuur-historische waarden van het terrein. De visies van Burgerinitiatief Fort Isabella en de Natuur- en Milieugroep moeten daarbij worden betrokken.

Lees meer

2015
Overdracht naar Isabella Groep

Overdracht naar Isabella Groep

In 2015 is de Isabella Groep eigenaar geworden van Fort Isabella. De Isabella Groep ontwikkelt het Fort Isabella de stadse groene schakel tussen’s-Hertogenbosch en Vught tot een unieke samenleving waar betrokkenheid, energie en passie voorop staan. En waar wonen, werken, recreatie en educatie op een logische manier samenkomen.

Lees meer

Januari 2015
Start aanleg multifunctionele geluidswal

Start aanleg multifunctionele geluidswal

Aan de oostzijde van het terrein wordt gestart met de aanleg van een geluidswal. Deze wal aan de spoorzijde brengt de oorspronkelijke vorm van het fort terug in ‘een nieuwe tijdlaag’ middels een ruimtelijke structuur met een (geluids)wal, ontsluiting, nieuwe bebouwing (inclusief een landmark) en groen- en waterelementen.

Lees meer

Januari 2016
Gewijzigd bestemmingsplan

Gewijzigd bestemmingsplan

In een periode van 19 maanden is gekomen tot een gewijzigd bestemmingsplan; passend bij de visie op de te realiseren unieke samenleving op Fort Isabella. Een succesvol proces middels heldere regie van de Isabella Groep en intensieve samenwerking met diverse partijen en belanghebbenden.

Lees meer

Mei 2017
Eerste volledig gerenoveerde pand

Eerste volledig gerenoveerde pand

Met de opening van Veterinair Specialisten in het volledig gerenoveerde (van energielabel G naar A) gebouw 8, vestigt de eerste huurder voor de lange termijn zich op Fort Isabella. Het grootste dierenziekenhuis van Zuid-Nederland met twee operatiekamers, vier polikamers, een röntgenkamer, een 'loden' kamer met daarin een hypermoderne snelle CT-scan, een eigen laboratorium én diverse kamers voor ondersteunende functies. Hier worden jaarlijks ruim 5000 honden en katten behandeld.

Lees meer

Januari 2018
Transformatie houten barak tot ontwerpstudio

Transformatie houten barak tot ontwerpstudio

De voormalige houten barak (1933) is getransformeerd tot een eigentijds bureau met een stoer karakter, waar Buro Lubbers (landschapsarchitectuur, stedenbouw en inrichting van de openbare ruimte) is gevestigd. Bij de verbouwing zijn de bijzondere constructie en details behouden en ook dit pand draagt het energielabel A.

Lees meer

Januari 2018
Oplevering Kinderdagverblijf De Pompoen

Oplevering Kinderdagverblijf De Pompoen

De voormalige paardenstal van de kazerne fungeerde de laatste jaren als kantoor. Het gebouw in de zuidoosthoek is volledig verduurzaamd, waarbij de uitstraling van buiten in takt is gebleven. Het gebouw heeft een aanbouw gekregen en is gerenoveerd tot een veilige en huiselijke omgeving voor kinderen.

Lees meer

September 2018
Vestiging Avans MD Incubator

Vestiging Avans MD Incubator

Avans MD Incubator is een vernieuwende manier van onderwijs. Het is een andere manier van multidisciplinair werken. Studenten studeren af binnen hun eigen vakgebied, maar er vindt op regelmatige basis intervisie plaats met professionals en studenten uit andere disciplines. Zo wordt monodisciplinair multidisciplinair. In 2019 wint dit vernieuwende onderwijsconcept de Avans Innovatieprijs.

Lees meer

April 2019
Opener karakter door verwijdering hek rondom terrein

Opener karakter door verwijdering hek rondom terrein

De hekken aan de westzijde zijn verwijderd om het fort toegankelijker te maken. Ook vormt het buitenterrein zo meer een natuurlijk geheel met de ontwikkelingen op het Fort. Langs de Reutsedijk en bij de grachten is een wal van snoeihout – een houtril – aangelegd. Deze ril bevorderd de natuur: voor vogels en zoogdieren is het een goede nestplaats, voedingsplek en schuilgelegenheid. Veel insecten maken gebruik van de beschermende plekken die de takken vormen. Ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten vinden er een uitstekend onderkomen.

Lees meer

April 2019
Herstel buitengebied en brug van verbinding

Herstel buitengebied en brug van verbinding

Afspraken worden gemaakt over realisatie van het herstel van de natuurontwikkeling en het Rijksmonument buitengebied volgens het Bestemmingsplan. Tevens over de realisatie van een directie fiets- en wandelverbinding met ’s-Hertogenbosch door een brug over het Drongelens Kanaal in samenwerking met Gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Vught.

Lees meer

April 2019
Voormalige theaterzaal wordt getransformeerd naar kantoorlofts

Voormalige theaterzaal wordt getransformeerd naar kantoorlofts

Verbouwing gebouw 5 (oude theaterzaal) tot kantoorunits vanaf 139 m2, waarbij de industriële uitstraling behouden wordt en geaccentueerd. Het pand wordt verbouwd tot energielabel A. Oplevering Q1, 2020.

Lees meer

September 2019
Start renovatie van 14 luxe appartementen voor 55+

Start renovatie van 14 luxe appartementen voor 55+

In het najaar start de verkoop, renovatie en verbouwing van 14 luxe woonappartementen voor 55+’ers in een van de 100 jaar oude kazernegebouwen van Fort Isabella. De appartementen variëren in oppervlakte van 102 tot 168 m2, met prijzen vanaf 429.000 euro (vrij op naam). We hopen de eerste bewoners van de appartementen te verwelkomen in het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer

April 2020
Overdracht kantoorunits Nieuwe Linie 1 t/m 15

Overdracht kantoorunits Nieuwe Linie 1 t/m 15

De sleuteloverdracht van de 15 units aan de nieuwe huurders heeft plaatsgevonden. Welkom!

Lees meer

Juni 2020
1630 zonnepanelen

1630 zonnepanelen

Het terrein is voorzien van 1630 zonnepanelen. Alles wat wij doen is geworteld in de historie, maar dat wat we toevoegen is wel steeds heel erg ‘van Nu’ en daarmee toekomstbestendig en duurzaam.

Lees meer

Juli 2020
Verbouwing gebouw 1 en 2 in volle gang

Verbouwing gebouw 1 en 2 in volle gang

Gebouw 1 en 2 aan het Isabellaplein staan in de steigers. De gebouwen worden getransformeerd tot 2 x 14 appartementen voor 55 plussers.

Lees meer

Januari 2021
Start vernieuwing ondergrondse infrastructuur

Start vernieuwing ondergrondse infrastructuur

Aanleg nieuw gasloos verwarmings- en koelingssysteem voor alle gebouwen op Fort Isabella.

Lees meer

April 2021
Nieuwbouwappartementen Isabellapoort

Nieuwbouwappartementen Isabellapoort

Start bouw nieuwbouwappartementen voor 55+ers.

Lees meer

April 2021
Sleuteloverdracht eerste koopappartementen Ravelijn

Sleuteloverdracht eerste koopappartementen Ravelijn

Lees meer

Juni 2021
Aanleg keermuur oude fort-structuur

Aanleg keermuur oude fort-structuur

De contouren van het oude fort worden weer zichtbaar door de plaatsing van een keermuur.

Lees meer

Juli 2021
Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

Er zijn ondergrondse containers geplaatst op het terrein. Dit brengt ons weer een stapje dichterbij de moderne, toekomstbestendig en duurzame buitenstad, die we voor ogen hebben.

Lees meer

Juli 2021
Gracht graven

Gracht graven

Lees meer

September 2021
Gracht van zeil voorzien

Gracht van zeil voorzien

Lees meer

Oktober 2021
Sleuteloverdracht gebouw 6 aan Ome Jan

Sleuteloverdracht gebouw 6 aan Ome Jan

Standbythuiszorg heeft de sleutel ontvangen van Ravelijn 1. Hier komt zorgvilla Ome jan, een liefdevol thuis voor ouderen met dementie. De eerste bewoners worden aankomende november verwacht.

Lees meer

Oktober 2021
Start strippen gebouw 3

Start strippen gebouw 3

Het strippen van gebouw 3 aan het Isabellaplein is gestart. Wij kijken uit naar het moment dat de nieuwe bewoners, wonen in één van de monumentale kazernegebouwen aan het Isabellaplein. Met de klassieke uitstraling van de jaren 20 en het comfort van nu.

Lees meer

November 2021
Start bronbemaling WKO-installatie

Start bronbemaling WKO-installatie

De start van de bronbemaling voor het gasloos verwarmings- en koelingssysteem.

Lees meer

November 2021
Start grondwerk voor bouw Kantoorgebouw en Vitaalplein

Start grondwerk voor bouw Kantoorgebouw en Vitaalplein

Op de plek van de bovenstaande foto wordt het houten prefab kantoorgebouw gebouwd. Tevens is gestart met het grondwerk voor de bouw van het Vitaaplein.

Lees meer

Januari 2021
Ingebruikname eerste huurappartementen Isabellapoort

Ingebruikname eerste huurappartementen Isabellapoort

De eerste bewoners nemen intrek in hun nieuwe woning.

Lees meer

Februari 2022
Feestkolom Vitaalplein

Feestkolom Vitaalplein

De contouren van het Vitaalplein zijn al zichtbaar. We komen steeds dichterbij de opening van dit moderne betonnen gebouw waar ondernemers samenkomen die zich richten op geestelijke en/of lichamelijke vitaliteit.

Lees meer

Maart 2022
prefab Kantoorgebouw Hoornwerk

prefab Kantoorgebouw Hoornwerk

Lees meer

Mei 2022
Hoge Bomen Festival

Hoge Bomen Festival

Lees meer

Juni 2022
Oplevering Kantoorgebouw en Vitaalplein

Oplevering Kantoorgebouw en Vitaalplein

Zowel het Kantoorgebouw (Hoornwerk 1) als het Vitaalplein (Nieuwe Linie 200) zijn opgeleverd. Ondernemers nemen intrek in hun nieuwe kantoorruimtes.

Lees meer

Juni 2022
Verhuizing Buitenstad Beheer naar Reutseplein 1

Verhuizing Buitenstad Beheer naar Reutseplein 1

Het kantoor van Buitenstad Beheer is verplaatst naar Reutseplein 1. Je herkent ons aan de grote blauwe deuren!

Lees meer

September 2022
Oplevering uitbreiding dierenkliniek

Oplevering uitbreiding dierenkliniek

Lees meer

September 2022
Start strippen Hoofdgebouw en Isabellaplein 4

Start strippen Hoofdgebouw en Isabellaplein 4

Er is gestart met het strippen van het Hoofdgebouw en Isabellaplein 4. De volgende fase is de start van de verbouwing van deze twee gebouwen.

Lees meer

Oktober 2022
Gasloos verwarmings- en koelingssysteem

Gasloos verwarmings- en koelingssysteem

Op 21 oktober is het terrein volledig overgaan op een gasloos verwarmings- en koelingssysteem, een mooie duurzame ontwikkeling. Gedeputeerde van de Provincie Stijn Smeulders en wethouder Toine van de Ven hebben het nieuwe systeem geactiveerd.

Lees meer

December 2022
Oplevering appartementen Nieuwe Gracht

Oplevering appartementen Nieuwe Gracht

De nieuwe bewoners van de 14 koopappartementen aan de Nieuwe Gracht hebben hun sleutel in ontvangst genomen.

Lees meer

Februari 2023
Opening markthal Het Fort

Opening markthal Het Fort

De opening van Het Fort, een ontmoetingsplek waar je terecht kan voor verschillende lekkernijen, culinaire hoogstandjes en dranken.

Juni 2023
Rrrollend Foodtruckfestival

Rrrollend Foodtruckfestival

Rrrollend Foodtruckfestivals vond plaats op Fort Isabella in het weekend van 9 t/m 11 juni. Hier kon je genieten van een gezellige sfeer, muziek en een breed scala aan culinaire hoogstandjes van diverse foodtrucks en Het Fort Vught.

Juli 2023
Start inschrijving (jongeren)appartementen

Start inschrijving (jongeren)appartementen

Langs de gracht worden 50 (jongeren)appartementen gerealiseerd: de perfecte mix van stadse levendigheid en natuurlijke rust!

Januari 2024
Start realisatie (jongeren)appartementen

Start realisatie (jongeren)appartementen

De bouw van het wooncomplex met 50 splinternieuwe (jongeren)appartementen en ondergrondse parkeergarage kan van start! Bijna alle appartementen zijn verkocht.

Februari 2024
Opening Hotel Ryder

Opening Hotel Ryder

Het boutique lifestyle hotel opende in februari haar deuren. Gevestigd in een volledig verduurzaamd Rijksmonument is het een toevluchtsoord waar geschiedenis en gastvrijheid samenkomen. Het hotel verwelkomt dagjesmensen, citytrippers, wandel- en fietstoeristen, zakelijke gasten en bezoekers voor meetings.

Lees meer

Straks

Vanaf 2022
Een unieke samenleving

Een unieke samenleving

In deze buitenstad werken studenten samen met bedrijven in het fieldlab aan de nieuwste toepassingen voor duurzaam bouwen. Terwijl de hond in de dierenkliniek behandeld wordt, geniet zijn baasje op het terras van een kop koffie, versbereid door een medewerker die hier straks in het huis voor mensen met een licht verstandelijke beperking woont. Of je raakt na een yogales aan de praat met een groepje architecten die een lunchwandeling maken. Met behulp van ‘Anna’, onze serviceorganisatie, organiseer je bijvoorbeeld een muziekworkshop en sluit je daarna aan bij de vrijdagmiddagborrel. ‘Anna’ schenkt aandacht en zorgt voor kruisbestuiving, waarbij de beleving is alsof het vanzelf gaat. En daar gaat het om. Om de beste versie van je zelf te kunnen zijn én iets voor anderen te betekenen. Een smeltkroes waarin iedereen haar steentje bijdraagt aan het terrein. Fort Isabella is een bruisende buitenstad op gekoesterde historische grond, waar je hart als vanzelf verder opengaat.

Lees meer