Zorgvilla ome jan 

 

Zorgvilla Ome Jan is een zorghuis speciaal voor ouderen met dementie, waar welzijn en kwalitatief leven voorop staat. In onze Buitenstad bieden we zorg voor de diverse bewoners van Fort Isabella. Bij de verschillende zorgoplossingen staan eigen regie, aandacht, gastgerichtheid en levensloopbestendigheid centraal. Bij Zorgvilla Ome Jan, voor mensen met dementie, is de zorg een geïntegreerd onderdeel. Bij de appartementen voor 55+’ers is via Ome Jan, thuiszorg op afroep mogelijk. Daarnaast wordt er respijtzorg voor tijdelijke verlichting van mantelzorgers geboden en mogelijk zorg aan tijdelijke bewoners (herstel of leren leven met een aandoening). Ook voor partners of familie is plaats op Fort Isabella.

Voor meer informatie of vragen over woonruimte kun je contact opnemen met Ome Jan via hun website

Foto 09-01-2023 om 10.32.jpg