Georges de Méris

Samen maken we Toekomst is de drijfveer van Joanknecht Corporate Finance om organisaties te helpen bij het realiseren van hun toekomstplannen.

Vanaf het eerste moment, de overname van Fort Isabella door Tjeerd en Olivier, is Georges betrokken geweest over de haalbaarheid van hun ambities en de mogelijkheid hiervoor een gezonde economische basis te leggen.
Dat is alleen mogelijk als de belanghebbenden bij Isabella samenwerken en elkaar kennen en vertrouwen. Daarvoor is onderzocht hoe de verschillende belangen en ambities het best bij elkaar konden worden gebracht. Die gezamenlijkheid is het uitgangspunt geweest voor de afspraken die met verschillende partners zijn gemaakt. Deze zijn vervolgens zo robuust en duidelijk mogelijk op papier gezet zodat ze bruikbaar zijn als ijkpunt bij de uitvoering van de afspraken.  

Georges is als registeraccountant partner bij Ernst & Young geweest en daarna als advocaat verbonden aan Holla advocaten. Daar was hij betrokken bij nieuwe en uitdagende projecten, waarbij op het scherpst van de snede nieuwe oplossingen werden uitgedacht en toegepast.

De sleutel voor het succes is om daarbij als team op te trekken. Goede teams kunnen en weten immers meer dan losse individuen. Deze manier van werken, waarbij ieders expertise en persoonlijke kwaliteiten wordt gemobiliseerd, kenmerkt zijn stijl van werken. Op deze wijze blijft Georges ook bij Isabella Groep zoeken naar innovatieve oplossingen en vernieuwende samenwerkingsverbanden die economisch en juridische toekomstbestendig zijn.