Olivier Koning

Eigenaar en geestelijk vader van Fort Isabella

Betrokken, Innovatieve, Ondernemer en arts
Vanuit zijn medische achtergrond als vaatchirurg ontwikkelde Olivier oog voor de processen en organisatie van het ziekenhuiswezen en de zorg in het algemeen. Ook zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg (in verschillende bestuursfuncties en door wetenschappelijk onderzoek) en streven naar verbetering van pati√ęntvriendelijkheid hielp hierbij. De gedachte dat mensen vitaler blijven in een omgeving waarin uitdaging en ondersteuning in balans zijn werd mede hieruit geboren. Ook ontstond de wens om een aantal zaken anders te kunnen organiseren.

Samen met Tjeerd Saatrube, zijn oud buurman, gaf hij aan deze wensen handen en voeten. Het plan voor Fort Isabella werd gebouwd als dé unieke plek waar wonen en zorg, bedrijvigheid en toerisme in onderlinge verbinding konden komen. Duurzaamheid en natuurinzet golden hierbij als voorwaarden. Ze zagen tevens mogelijkheden om op het terrein vitaliteit en cultuurhistorie te combineren voor mensen van alle leeftijden.
 
Geboorte van een nieuw concept
Vandaag de dag is het zover: voor de bewoners ligt de nadruk op hun vitaliteit, op de dynamiek van de groene en energieke omgeving. Zorg is beschikbaar, even natuurlijk (en op de achtergrond aanwezig) als andere (nuts)voorzieningen 'energie, licht, water en zorg'.  Voor de bedrijven ligt de focus op groei en onderlinge versterking. En voor het toerisme draait het om de aantrekkingskracht van de omgeving en de cultuurhistorie van het Fort.

Net als Tjeerd is Olivier trots op de positieve uitstraling en de onderlinge samenhang van bezoekers, gebruikers en bewoners van het Fort, en op de stimulerende en levende plek die deze 'parel in de kroon' van het eigen dorp Vught is geworden.