Olivier Koning

Betrokken, Innovatief, Ondernemend, Voor elkaar
Vanuit zijn medische achtergrond als vaatchirurg ontwikkelde Olivier oog voor de processen en organisatie van het ziekenhuiswezen en de zorg in het algemeen. Ook zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg (in verschillende bestuursfuncties en door wetenschappelijk onderzoek) en streven naar verbetering van 
patiëntvriendelijkheid hielp hierbij. De gedachte dat mensen vitaler blijven in een omgeving waarin uitdaging en ondersteuning in balans zijn werd mede hieruit geboren. Ook ontstond de wens om een aantal zaken anders te kunnen organiseren.
 
Samen met Tjeerd Saatrube, zijn oud buurman, werd aan deze wensen handen en voeten gegeven en een plan gebouwd.
Fort Isabella leek voor hen bij uitstek geschikt om invulling te geven aan wonen en zorg, bedrijvigheid en toerisme in onderlinge verbinding. Duurzaamheid en natuur inzet gelden hierbij als voorwaarden. Het terrein biedt de mogelijkheid om vitaliteit en cultuurhistorie te combineren voor mensen van alle leeftijden. 
 
Een nieuw concept werd geboren
Voor de bewoners zal de nadruk op hun vitaliteit liggen, op de dynamiek van de groene en energieke omgeving. Beschikbaarheid van zorg is hierbij een uitgangspunt, even natuurlijk (en op de achtergrond aanwezig) als andere (nuts)voorzieningen: 'gas, licht, water en zorg'.  Voor de bedrijven zal dit groei en onderlinge versterking zijn en voor het toerisme de aantrekkingskracht van de omgeving en de cultuurhistorie van dit Fort.
 
Samen met Tjeerd hoopt Olivier op deze manier dat de positieve uitstraling  en de onderlinge samenhang van bezoekers, gebruikers en bewoners van het Fort zorgen voor een stimulerende en levende plek binnen deze 'parel in de kroon' van het eigen dorp Vught!