Algemeen

Fort Isabella is een prachtige plek net buiten Den Bosch en Vught, waar Isabellisten en bezoekers genieten van de vele mogelijkheden op het terrein: wonen, werken, recreatie en educatie. Om het bezoek aan Fort Isabella zo sympathiek mogelijk te houden, is het belangrijk dat activiteiten geen overlast veroorzaken. Dus is er naast gastvrijheid een aantal regels, welke zijn vastgelegd in dit terreinreglement.

Terreinreglement

Met het betreden van Fort Isabella, een opengesteld privéterrein, ga je akkoord met het terreinreglement.

Gedrag

Op Fort Isabella zijn de wet, de APV Vught en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van Fort Isabella. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Agressief en hinderlijk gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit en onder invloed zijn, in het bezit zijn en/of handelen van verdovende middelen is niet toegestaan.

Afval

In, om of op Fort Isabella mag geen afval achtergelaten worden. Houd Fort Isabella mee schoon en neem je afval mee naar huis.

(Commerciële) activiteiten

Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder evenementen, opnames, onderzoeken, reclame, collectes en venten op Fort Isabella is enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Buitenstad Beheer BV.

Beeldmateriaal

Op Fort Isabella kunnen foto’s en opnames worden gemaakt. Door je aanwezigheid geef je toestemming voor gebruik voor publicatie doeleinden.

Aansprakelijkheid

Je betreedt Fort Isabella op eigen risico. Fort Isabella en haar beheerder Buitenstad Beheer BV zijn niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van je bezoek aan Fort Isabella.

Cameratoezicht

Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op Fort Isabella.

AED

Voor het vergroten van de hartveiligheid hangt een AED op Fort Isabella. Je vindt de AED op het Reutseplein 10 bij de hoofdingang van Het Fort. Geadviseerd wordt ook de gratis reanimatie app van de hartstichting te downloaden.

Open vuur

In verband met brandgevaar is open vuur, vuurwerk, het laten branden van kaarsen, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers op Fort Isabella verboden. Het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen is eveneens niet toegestaan.

Barbecueën

Het gebruik van een elektrische of gasbarbecue is voor bewoners/huurders op hun eigen terrein wel toegestaan.

Verkeersregels

De Nederlandse verkeersregels zijn van toepassing op Fort Isabella. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op Fort Isabella voor alle voertuigen 10 km per uur. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang. Uitsluitend bestemmingsverkeer heeft toegang tot Fort Isabella.

Parkeren

Bestemmingsverkeer kan gratis parkeren op de daartoe aangewezen plaatsen en voor het opladen van elektrische voertuigen heb je maximaal 8 uur de tijd. De parkeerplaatsen op Fort Isabella zijn niet bedoeld voor het (tijdelijk) stallen van schade- of sloopauto’s, aanhangers en andere voer- en/of vaartuigen, zoals caravans, campers en boten. Indien deze parkeerregels worden overtreden, kan Buitenstad Beheer BV het voertuig (laten) verwijderen. (De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende parkeerder komen.)

Fietsen

De gevels en lantaarnpalen houden we graag in goede staat, daarom wordt bij elk gebouw op Fort Isabella een duidelijke fiets-parkeerplek voorzien.

Huisdieren

Je viervoeter is eveneens van harte welkom op Fort Isabella, maar houd het dier aan de lijn en gooi eventuele uitwerpselen in de daarvoor bestemde bakken bij de dierenkliniek.

Magneetvissen

In verband met mogelijk gevaarlijke voorwerpen op de bodem is magneetvissen op of bij Fort Isabella niet toegestaan.

Drones

Wanneer je in de (nabije) omgeving van Fort Isabella gebruik wenst te maken van je drone, dien je eerst toestemming te vragen aan Buitenstad Beheer BV. Tevens wordt geadviseerd de Go Drone kaart te raadplegen (waar je wel/ niet mag vliegen met betrekking tot no-fly zones).

Nachtrust

Tussen 22.00 uur en 07.00 uur doordeweeks en 9.00 uur in het weekend dient ieders nachtrust op Fort Isabella gerespecteerd te worden. Wij verwachten van alle aanwezigen op Fort Isabella dat zij deze nachtrust naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai.

Geluidsoverlast

Ook overdag is het niet gewenst muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast op Fort Isabella wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht staat de overlast in principe vast.

Groenonderhoud

Het groenonderhoud op Fort Isabella wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Respecteer hen en de natuur door geen bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

Wal

De groene geluidswal is enkel te voet en op eigen risico te betreden. Om het wandelen over de wal zo veilig mogelijk te maken, zijn hekken geplaatst waar je binnen moet blijven.

(Camping-)meubilair

(Camping-)meubilair op het terrein van Fort Isabella wordt niet gewaardeerd.

Toiletvoorzieningen

Toiletvoorzieningen vind je bij de verschillende horeca op Fort Isabella.

Merkrecht

Het merk, de naam en het logo van Fort Isabella mogen alleen met toestemming van Buitenstad Beheer BV worden gebruikt.

Aanwijzingen

Aanwijzingen van het personeel van Buitenstad Beheer BV dienen altijd te worden opgevolgd. Wanneer je je niet houdt aan de terreinregels of de aanwijzingen van het personeel kun je van Fort Isabella worden verwijderd.

Mededelingen/vragen

Voor mededelingen/vragen/klachten/meldingen van storing/schade/vernieling etc. kun je terecht bij Buitenstad Beheer BV via mail naar info@fortisabella.nl.

Noodoproep

Alleen in uiterste gevallen van bijvoorbeeld brand of overstroming op Fort Isabella graag bellen op 06 52 716 723. Uiteraard na het informeren van de benodigde hulpdiensten via 112.

Dank

Dank voor het respecteren van bovenstaande regels, het terrein Fort Isabella en haar bewoners en gebruikers. Geniet van Fort Isabella; de buitenstad om van te houden!